Straight Shank Jobber Drills (101-SO)

For precision drilling.

Offering: List 101-SO

Product Number Description Stock
1010030-SO .30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010035-SO .35mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010040-SO .40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 4
1010045-SO .45mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010050-SO .50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010055-SO .55mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010060-SO .60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010070-SO .70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1010075-SO .75mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1010080-SO .80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1010090-SO .90mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1010100-SO 1.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 70
1030102-SO No. 60 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 80
1030104-SO No. 59 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 90
1010105-SO 1.05mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1030107-SO No. 58 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 70
1030109-SO No. 57 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010110-SO 1.10mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1010115-SO 1.15mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1030118-SO No. 56 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010120-SO 1.20mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1010125-SO 1.25mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1010130-SO 1.30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1030132-SO No. 55 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010135-SO 1.35mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1030139-SO No. 54 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 120
1010140-SO 1.40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1010145-SO 1.45mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1010150-SO 1.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 60
1030152-SO No. 53 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010155-SO 1.55mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1010160-SO 1.60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1030161-SO No. 52 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 90
1010165-SO 1.65mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1010170-SO 1.70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1030169-SO No. 51 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010175-SO 1.75mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030178-SO No. 50 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010180-SO 1.80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010185-SO 1.85mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1030185-SO No. 49 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010190-SO 1.90mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1030193-SO No. 48 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010195-SO 1.95mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010200-SO 2.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 60
1030199-SO No. 47 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 120
1010205-SO 2.05mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 3
1030206-SO No. 46 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1030208-SO No. 45 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010210-SO 2.10mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010215-SO 2.15mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030218-SO No. 44 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010220-SO 2.20mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010225-SO 2.25mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030226-SO No. 43 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010230-SO 2.30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010235-SO 2.35mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030237-SO No. 42 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010240-SO 2.40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030244-SO No. 41 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010245-SO 2.45mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030249-SO No. 40 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010250-SO 2.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 60
1030253-SO No. 39 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 90
1010255-SO 2.55mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1030258-SO No. 38 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010260-SO 2.60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030264-SO No. 37 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010265-SO 2.65mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010270-SO 2.70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1030271-SO No. 36 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010275-SO 2.75mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030279-SO No. 35 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010280-SO 2.80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030282-SO No. 34 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010285-SO 2.85mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030287-SO No. 33 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 120
1010290-SO 2.90mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030295-SO No. 32 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010295-SO 2.95mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010300-SO 3.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1030305-SO No. 31 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 90
1010310-SO 3.10mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010320-SO 3.20mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010325-SO 3.25mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030326-SO No. 30 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 120
1010330-SO 3.30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010340-SO 3.40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030345-SO No. 29 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010350-SO 3.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1030357-SO No. 28 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010360-SO 3.60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030366-SO No. 27 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010370-SO 3.70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030373-SO No. 26 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010380-SO 3.80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030379-SO No. 25 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1030386-SO No. 24 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010390-SO 3.90mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030391-SO No. 23 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 90
1030399-SO No. 22 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010400-SO 4.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 40
1030404-SO No. 21 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 80
1030409-SO No. 20 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 90
1010410-SO 4.10mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1010420-SO 4.20mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1030422-SO No. 19 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 90
1010425-SO 4.25mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1010430-SO 4.30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030431-SO No. 18 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1030439-SO No. 17 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 90
1010440-SO 4.40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 30
1030449-SO No. 16 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010450-SO 4.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1030457-SO No. 15 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010460-SO 4.60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1030462-SO No. 14 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010470-SO 4.70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1030469-SO No. 13 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010480-SO 4.80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030479-SO No. 12 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 90
1030485-SO No. 11 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010490-SO 4.90mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1030492-SO No. 10 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 80
1030498-SO No. 9 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010500-SO 5.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1030506-SO No. 8 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010510-SO 5.10mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1030511-SO No. 7 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 90
1030518-SO No. 6 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 90
1010520-SO 5.20mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1030522-SO No. 5 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010525-SO 5.25mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1010530-SO 5.30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1030532-SO No. 4 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010540-SO 5.40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1030541-SO No. 3 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010550-SO 5.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010560-SO 5.60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030561-SO No. 2 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 120
1010570-SO 5.70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010575-SO 5.75mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030579-SO No. 1 STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 90
1010580-SO 5.80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010590-SO 5.90mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030594-SO LTR. A STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010600-SO 6.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1030605-SO LTR. B STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010610-SO 6.10mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030615-SO LTR. C STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010620-SO 6.20mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030625-SO LTR. D STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010625-SO 6.25mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010630-SO 6.30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030635-SO LTR. E STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 90
1010640-SO 6.40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010650-SO 6.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030653-SO LTR. F STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010660-SO 6.60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030663-SO LTR. G STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010670-SO 6.70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010675-SO 6.75mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 20
1030676-SO LTR. H STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010680-SO 6.80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1010690-SO 6.90mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030691-SO LTR. I STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010700-SO 7.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1030704-SO LTR. J STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010710-SO 7.10mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030714-SO LTR. K STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010720-SO 7.20mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010730-SO 7.30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030737-SO LTR. L STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010740-SO 7.40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030749-SO LTR. M STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010750-SO 7.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010760-SO 7.60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030767-SO LTR. N STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010770-SO 7.70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010780-SO 7.80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010790-SO 7.90mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010800-SO 8.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030803-SO LTR. O STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010810-SO 8.10mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1010820-SO 8.20mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030821-SO LTR. P STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010825-SO 8.25mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010830-SO 8.30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010840-SO 8.40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030843-SO LTR. Q STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010850-SO 8.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1010860-SO 8.60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1030861-SO LTR. R STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010870-SO 8.70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010875-SO 8.75mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010880-SO 8.80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030884-SO LTR. S STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010890-SO 8.90mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010900-SO 9.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1030909-SO LTR. T STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010910-SO 9.10mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010920-SO 9.20mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 50
1010925-SO 9.25mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010930-SO 9.30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030935-SO LTR. U STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010940-SO 9.40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010950-SO 9.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030958-SO LTR. V STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 100
1010960-SO 9.60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010970-SO 9.70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010975-SO 9.75mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1010980-SO 9.80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1030980-SO LTR. W STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1010990-SO 9.90mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011000-SO 10.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 5
1031008-SO LTR. X STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 105
1011010-SO 10.10mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011020-SO 10.20mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 5
1011025-SO 10.25mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 5
1031026-SO LTR. Y STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 110
1011030-SO 10.30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011040-SO 10.40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1031049-SO LTR. Z STR. SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 105
1011050-SO 10.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011060-SO 10.60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011070-SO 10.70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011075-SO 10.75mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011080-SO 10.80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011090-SO 10.90mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011100-SO 11.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 5
1011110-SO 11.10mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011120-SO 11.20mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011130-SO 11.30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011140-SO 11.40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011150-SO 11.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 5
1011160-SO 11.60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 5
1011170-SO 11.70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011180-SO 11.80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 5
1011190-SO 11.90mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011200-SO 12.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011210-SO 12.10mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011220-SO 12.20mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011225-SO 12.25mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011230-SO 12.30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011240-SO 12.40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011250-SO 12.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 5
1011260-SO 12.60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011270-SO 12.70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 25
1011275-SO 12.75mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011280-SO 12.80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011290-SO 12.90mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 10
1011300-SO 13.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011310-SO 13.10mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 1
1011320-SO 13.20mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011325-SO 13.25mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011330-SO 13.30mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 1
1011340-SO 13.40mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 1
1011350-SO 13.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 1
1011360-SO 13.60mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 1
1011370-SO 13.70mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011380-SO 13.80mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011400-SO 14.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011425-SO 14.25mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011450-SO 14.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011475-SO 14.75mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011500-SO 15.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 1
1011525-SO 15.25mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011550-SO 15.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011575-SO 15.75mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011600-SO 16.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011650-SO 16.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011700-SO 17.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011750-SO 17.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011800-SO 18.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011850-SO 18.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1011900-SO 19.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 2
1011950-SO 19.50mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1012000-SO 20.00mm STR.SHK JOBBER DRILL SPLIT PNT HSS BLUE FINISH 0
1060040-SO 1-13x0.5mm SET-SS JOBBER DRILL SPLT PNT HSS BLUE FINISH 5
1070030-SO 1/16-1/2x1/64 SET-SS JOBBER DRILL SPLT PNT HSS BLUE FINISH 4

Additional Information

WARNING:
When grinding or regrinding industrial cutting tools, residual grinding dust may occur. This dust may contain chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.
For more information go to www.P65Warnings.ca.gov